Modele de subiecte bilingv germana

SUBIECTE ȘI BAREME LIMBA ENGLEZĂ-ADMISERE BILINGV 2016 modele de subiecte pentru Proba orală şi scrisă de limba franceză ȘI limba engleză, Sesia 2011. . ]] > În cursul Zilei de 16 mai 2016, s-a transmission către școli, PE FTP, o adresă (Nr. 3357/16.05.2016) ce cuprinde precizări În legătură cu modalitatea de recunoaşterea şi echivalarea a rezultatelor obţinute de către elevii DIN clasa a VIII-a la examenele Cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice. a) Rock: Kurz-Jung-lang-Neu b) Schuhe: Blau-Sportlich-Hübsch-sympathisch c) Strmpfe: rot-DNN-NERVS-Dick d) brille: Weich-Rund-Dunkel-Alt e) pull: Dick-Schlank-Blau-DNN IV. Bilden Sie vollstndige Stze! Unitatea de învățământ Specializarea limba engleză limba franceză T o t a l (EN + FR) Inscriși Absentți Prezenți Promovați Inscriși Absți Prezenți Promovați Inscriși Absentți Promovați Colegiul Național „Avram Iancu” Cîmpeni Filologie-bilingv engleză; Științe sociale-bilingv franceză 231 5 226 213 233 11 222 222 464 16 435 Colegiul Naționa „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Filologie-bilingv engleză; Filologie-bilingv-franceză 177 3 174 150 85 16 69 69 262 19 219 T o t a l 408 8 400 363 318 27 291 291 726 35 654. . Anexa IV la ordinul MECTS Nr. 4802/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurare a admiserii în învăţământul liceal de Stat pentru anul Şcolar 2011-2012. Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiserea în anul Şcolar 2011-2012 în clasa a IX-a cu Program bilingv de établir a unei limbi de circulaţie internaţională. . a) Proba scrisă, pentru care se acordă un perfortaj Maxim de 70 de puncte, DIN Care 10 puncte DIN Oficiu; Ordinul MECTS Nr. 29.08.2011 DIN, privind organizarea şi desfăşurarea admiserii în învăţământul liceal de stat, pentru anul Şcolar 2012-2013 V.

schreiben Sie aus den untenstehenden Satzteilen einen vollstndigen Brief! . . . . . . Examenul de verificare a cunostințelor de limbă modernă se desfășoară în aceeași Zi și la aceeași oră în ambele unități școlare organizatoare. Proba de limba engleză are Loc în Data de 31 mai 2012, CEA de limba franceză în Data de 02 iunie 2012, iar subiectele sunt UNICE la nivel de RO… Filologie-bilingv engleză; Științe sociale-bilingv franceză. Je. bilden Sie Stze mit folgenden Wrtern! (5 Stze) Restaurant, tag, Kaufhuser, parti, Kino;.

. Anexa I la Ordinul MECTS Nr. 4802/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurare a admiserii în învăţământul liceal de Stat pentru anul Şcolar 2011-2012. Metodologie de organizare şi desfăşurare a admiserii în învăţământul liceal de Stat pentru anul Şcolar 2011-2012. . Examenul de verificare a cunoștințelor de limbă modernă constă în Două Probe: programele de limba engleză, franceză şi germană pentru clasa a VIII-a (L1). . Proba scrisă va incepe la ora 9,00, iar CEA orală, la ora 11, 00, conforme planificării afișate sediul fiecărei unități școlare organizatoare.

. CEA mai Lunga Insecta din lume este fasmida (Phibalsoma) DIN Insula Singapour. Corpul EI ingust atinge lungimea de 27 cm, iar in Stare de repaus cand STA cu picioarele intinse, depaseste 40 cm. sursa: Enciclopedia de biologie-Editura All Subiectul pentru Proba scrisă va cuprinde Itemi obiectivi pentru verificarea cunoștințelor de gramatică și vocabulaire (texte de la pointe Lacunar, alegere multiplă, exerciții de corectare etc.), conformez programei clasei a VIII-a pentru limba modernă întâi de studiu. Timpul afectat probei scrise este de 60 minute. Toate precizările privind Modul în Care se poate face recunoașterea şi echivalarea, precum și modelul de Cerere de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiserea în clasele a IX-a cu Program bilingv de établir a unei limbi moderne de circulație internațională, modelul de înregistrare a rezultatelor finale obținute în urma recunoașterii și echivalării, precum și Anexa Nr.